Kompendium prawa medycznego

Strefa NFZ

Strefa NFZ
03.04.2024 (2024/05)
Zarządzenie nr 30/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy...
Strefa NFZ
20.03.2024 (2024/04)
Zarządzenie nr 23/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...
Strefa NFZ
20.03.2024 (2024/04)
Zarządzenie nr 17/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 21 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego opieki nad...
Strefa NFZ
04.03.2024 (2024/03)
Zarządzenie nr 13/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie...
Strefa NFZ
04.03.2024 (2024/03)
Zarządzenie nr 12/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego „Recepta na Ruch”- zmiana...
Strefa NFZ
04.03.2024 (2024/03)
Zarządzenie nr 11/2024/DSM Prezesa NFZ z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniające zarządzeniew sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie...
Strefa NFZ
12.02.2024 (2024/02)
Zarządzenie nr 10/2024/DGL Prezesa NFZ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w...
Strefa NFZ
12.02.2024 (2024/02)
Zarządzenie nr 8/2024/DSM Prezesa NFZ z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki...
Strefa NFZ
12.02.2024 (2024/02)
Zarządzenie nr 7/2024/DGL Prezesa NFZ z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...
Strefa NFZ
12.02.2024 (2024/02)
Zarządzenie nr 5/2024/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego leczenia gruźlicy...

Projekty

Projekty
03.04.2024 (2024/05)
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40...
Projekty
20.03.2024 (2024/04)
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitali w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania...
Projekty
04.03.2024 (2024/03)
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (projekt z dnia 1...
Projekty
12.02.2024 (2024/02)
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego...

Wchodzące w życie

Wchodzące w życie
03.04.2024 (2024/05)
1 marca 2024 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych...
Wchodzące w życie
20.03.2024 (2024/04)
22 lutego 2024 r. Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,...
Wchodzące w życie
04.03.2024 (2024/03)
1 lutego 2024 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu...
Wchodzące w życie
12.02.2024 (2024/02)
24 stycznia 2024 r.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie programu pilotażowego w zakresie...

Ogłoszone

Ogłoszone
03.04.2024 (2024/05)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż...
Ogłoszone
03.04.2024 (2024/05)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz....
Ogłoszone
20.03.2024 (2024/04)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających...
Ogłoszone
20.03.2024 (2024/04)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu...
Ogłoszone
20.03.2024 (2024/04)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami...
Ogłoszone
20.03.2024 (2024/04)
Ustawa z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku...
Ogłoszone
20.03.2024 (2024/04)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki...
Ogłoszone
20.03.2024 (2024/04)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy...
Ogłoszone
04.03.2024 (2024/03)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez...
Ogłoszone
04.03.2024 (2024/03)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej...
Ogłoszone
12.02.2024 (2024/02)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach...
Ogłoszone
12.02.2024 (2024/02)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie regulaminu Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw Badań...
Ogłoszone
12.02.2024 (2024/02)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w...
Ogłoszone
12.02.2024 (2024/02)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzeniew sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej...

  
Kompendium prawa medycznego powstaje we współpracy z:

 

Zmiany w prawie